Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1019


... Panowÿe
milÿ ÿaczem oten gwalth poʃwal ÿ
moʃzą podle poʃvø odpowÿedacz teÿ [trz] rzeczÿ ÿ rzecl panowÿe milÿ Jacz
otem laʃ nicz niemowÿa alecz on gechal
gwaltem vcolo domeÿ Rudnicze wmoÿ
hogrod [gwaltel] gwaltem wpÿączinacze
tako dobrich ÿaco ʃam a vedwvdzeʃtv
(podleyʃzych) [thaco dobrich ÿaco ʃam] ÿ wʃząl mÿ dwa
Conÿa ÿ ʃzekÿra ÿ dwa clinÿ ÿ ʃlo
mÿl mÿ ploth, to ÿeʃt voʃzni ogladąl
[cto cto ctorz] ctorÿʃz ogrod wÿtrzÿ
male[ʃz]m ÿa ʃzemʃka dawnoʃcz Acz bÿ [mÿ]
mÿ on thego przal bimi tam [thego gwal]
gwalthv [nievczynil nievczÿl] nievczÿ
nil thoʃm ÿa gotow vgaʃzacz ÿaco
vaʃze prawo nakaʃze ýʃzmy geʃt tho
vczÿnil vmey kvʃneczÿ ÿwmem
hogro
dze Czegoʃzeʃz thÿ tam [nam] namnÿe
prawem [nÿe] nÿepoʃiʃcal ato cʃo vczÿnil
(to) ([vczÿl]) (vczÿnil) (ʃtoÿącz) (ʃam
ną) (wprawe) ... Jam teʃz gotow dowÿeʃcz
ÿʃze cʃom wʃzal tom wʃzal wʃwem leʃze