Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1015
Induccio rote Suchorzewo:

Taco mÿ pomozÿ bog + [yʃze] ÿaco tho ʃzva
cza ÿʃze [blaʃzeÿ] zawÿʃza ʃwą bra
czą [ne] niedzelną [ʃv e] Suchorzewa
[nie]poʃzÿecl Coldri Slachethmv Bla
ʃzeÿewÿ Skothoÿeczʃca taco dobreÿ
ÿaco pÿacz grzÿwien


Primus Stanislaus Rzecktha de Strzedzewo, secundus Przedslaus de Rzekthÿ, tercius Strzeszco de Strzedzewo, quartus Borzÿslaw de Rzekthÿ, quintus Derslaus de Gloskÿ, sextus Mathias de Cvszyno.