Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1014
Induccio testium Thomicze. Rota:

Jaco tho ʃwaczą ÿʃze ta dwa ʃzrzebia
cʃo oʃzeb onÿe zalowal na pania
Sandką Thy ÿeÿ mąʃz przÿprawÿl
kv forluarcowÿ pÿrzweÿ niʃli panieÿ
vÿanowal


Primus Jacusius Piathcowskÿ, secundus Szwach de Czolnochowo, tercius Petrus de Hoszek, quartus Johannes Gniewoszewÿcz de Lobsza, quintus Johannes alias Bik de Godzanthcowo, sextus Bodzein de Sczýnicze.