Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1012
Rota Tarchali:

Tako mi pomozý bog + ÿako tho ʃzwiaczʃą
iʃze hanka Macz piotrowa [hÿ] vipoʃaʃzona zo
czÿʃnÿ ʃzmaczerzÿʃznÿ hÿ ʃbabiʃznÿ hÿ teʃz baba
geý ni(e) vnioʃzla poʃagv nathą dzedzÿną


Secuntur partes: primus Hincza de Kochlewo, sed est eliger Jagnescze, et pars eum acceptavit, secundus Voÿtek Kaliszcowskÿ, tercius Jacussius de Lathcowo, quartus Clemens de Lathcowo, quintus Przedslaus de Oczasz, sextus Gelein de Olszowa.