Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1010
Rotha Chlebowo:

ÿako tho ʃzwÿacza ÿako Micolaÿ konopka
ʃkothlina nÿeprzÿʃzedl anÿ przÿal dodo
mv Grzegorzewego noczną rzecza ÿ nÿe
vkradl mv trzÿdzeʃczÿ y pÿacz[cz]cz grzÿ
wÿen groʃʃi ʃzÿrokÿch ʃgego ʃcrzÿnÿe
a nÿ ʃtego vʃzÿdka ma


Primus Johannes de Karszi, secundus Martinus de Lewkowo, tercius Nicolaus de Karszi, quartus Jacussius de ibidem, quintus Nicolaus de Gÿelitowo, sextus Andreas de Karsi.