Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1009
Rotha Bÿeganÿno:

Tako mÿ bog pomoʃz + ÿako ÿadam
mÿal ÿedna rana nadedwÿe ranÿe