Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 26 Numer roty: 1008
Gorzycze. Rotha:

Tako mý pomozÿ bog + yakom
wtem Chodzyl yʃmaval kedÿ
Raczyl pan Byechowʃkÿ zaphylypa
ʃoboczʃkego zatrzecza czaʃcz pyaczydze
ʃzanth grzywyen zavypraua poʃpolných
pyenyadzy vyanczenczovÿ gorziczʃke
mu ...


Primus Nicolas Karnÿnskÿ, qui hoc condictavit, secundus Mathias Grabovÿecz de Czelmicze, qui [presens fuit:] {condictavit}, tercius Petrus Wÿrzchoslawsky, qui presens fuit, quartus Thomislaus de Myloslaw, qui presens fuit, quintus discretus Jaszko plebanus de Vinna Gora, qui presens fuit, sextus Bogufal plebanus de Miloslaw, qui presens fuit.
Sed quia predicti domini plebani prefato Vincencio fratres amitales sunt et ius decrevit ipsos testimonium acceptare, eo die contra Swÿemam et Szwathoslaum de Sobothca prefati testes iurabunt.