Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 26 Numer roty: 1007
Galøsky. Rota, qua debet iurare discretus Nankÿerus, Andreas, Laurentius, Jacusius, Michael et Nicolaus filius Jasconis, heredes de Minori Galøsky ibidem in hereditate eadem in graniciebus ultima feria quinta ante diem Carnisprivii proximum contra [nobilem] nobiles Nicolaum, Baraÿ et Bÿenak de Maiori Galøsky ex decreto arbitrorum:

Tako mi pomozÿ bog [o] + ÿako tho
dzedziczʃtwo vÿdzerʃzeliʃmi trzÿdzeʃczÿ
ÿ trzÿ latha ÿ druge trzydzeʃczÿ lath
ÿ trzÿ latha ÿ naʃze ÿeʃt prawe