Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 25 Numer roty: 1000
Paxino induccio. Testes nobilis Mathie de Paxino contra Paulum de Paxino: primus Nicolaus de Dzathcowo, secundus Nicolaus Mýcolagewskÿ, tercius Vbislaus de Cowanczino, quartus Bodzatha de Sczithnikÿ, quintus Mathias de Grzibowo filius Pauli, sextus Gregorius de Czelusczino.

ýako tho ʃwadczimÿ ÿʃze themu ran
koyemʃtw czʃo zalowal pan [macz] (pawel)
ko napana [paʃzka] (maczka) oʃzeʃczdzeʃand
grziwen, mÿnąli bili trzi latha
nýʃzli gÿ wprawo wʃtawÿl czʃo
ranczil zwʃdanÿe (Andrzeÿeweÿ) (ʃzenÿe) [ʃweÿ] ʃzÿeʃtrze
paʃkoweý