Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 99
In causa dominorum castellani Gneznensis Janussii et Sandziwogii Mocroski — — — Rota: eiusdem Janussii:

Taco mi
pomoʃzi bog ... Jacom nekaʃal Sandzi
woyewim ludzem wʃandz ʃedmora coni ani tego
vʃzitka mam