Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 97
In causa Smislai Crzeszcowski cum Smichna glore sua de Crzeszcowo prefata Smichna producit: primus Petrus Melszinski, secundus frater eius Preceslaus, tercius Martinus de Kowalewo; quartus Jan Raszcowski, quintus Wanch Michael de Golcza, sextus Dobeslaus Grodzeczski. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jaco
to ʃwat
czimi Jaco pane Smiʃlaue
przeʃtaroʃtan wʃdano y yey liʃt po praw
dze viʃzedl