Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 92


Taco gim pomoʃzi bog ... + yako
tho ʃzwatczimi ÿako Jacuʃʃz rina
rzewʃki, wikupÿl Bena. ʃʃzedmÿ
wlok. wgeʃzorkach. wetrzÿdzeʃzczi
grziwen Campinimi pyenandzmi
ale nÿeʃʃwimi


Testes Clare de Radzicz: primus Derslaus Owlkowsky, secundus Brzoza, tercius Ÿsaak Tupalsky, quartus Jacussz Turzinski, quintus Johannes Maliczski, sextus Thomek Maliczski.