Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 90
In causa Riczkonis de Slotniki cum Dzeczma/ro// de Dzemarowicze prefatus Riczko producit testes: primus Vbislaus /de// Bronewicze, secundus Gawlowski Johannes, tercius Marcowski Janusz, quartus Michael civis de Sneyna, qui circa hoc fuerunt, quintus Johannes Budzeyewski, sextus Derslaus de Oczweka. — Rota:

Taco nam po bo etc. Jaco ʃmi przitem
bili gdi dzeczmar Riczka ʃpuʃcil ʃran
coyemʃtwa. ...