Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 89
In causa domini Martini de Swanowo cum Jacusio de Rinarzewo prefatus Martinus producit testes: primus Wenceslaus Jagodzinski, secundus Henricus Wronczinski, tercius Boguslaus de Lubowicze, quartus Petrassius de Socolniki, quintus Stanislaus de Bodzeporowo, sextus Jacobus Vitacowski. — Rota:

taco [mar] nam pomoʃzi bog ...
Jaco to ʃwatczimi Jaco Jacuʃz [ne] p{o}dawal
<...> Marcinowi podeʃzcodą gdi bi penadzi
<...> zaplacil