Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 6 Numer roty: 85
Nota. In causa Stephani de Swinari cum filiabus Krupce de [Lab] Lascowo idem Stephanus producit testes: primus Stanislaus de Rzakrzewo, sed frater producentis, in quem pars adversa consensit, secundus Naczko Mirkowski, tercius Przeczslaus de Kaczcowo, quartus Syman de Mircowice, quintus Sandziuogius de Lopenno, sed frater, in quem consensit, sextus Bogumil de Brzescolistwe. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jaco
tho ʃwathczimi Jaco Sczepan ne.
wʃzanl ʃwoyczecha zaplati ale
ʃyego rancoymeÿ