Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: GN Rok: 1403 Pisarz: 6 Numer roty: 82
In causa Warpans cum kmethone Stanislao de Lachowo idem Warpans producit testes: primus Mathias Maszek, qui circa hoc fuit, secundus Thomislaus de Sczepice, tercius Jasko de Sczepice, quartus Mathias Thurzinski, quintus Jacussius frater eius de ibidem, sextus Szaleski Mathias. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jacom przi
tem bil. gdi Staʃzek. ʃzandal. odpuʃcze
na v warpanʃza a on mu dal.
...