Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 79
In causa Jachne de Galczino cum Silca de Gambice prefata Jachna producit testes: primus Johannes Mislanthcowski, secundus Wincencius de ibidem, tercius Albertus Malochowski, quartus Woyslaus de Staw, quintus Msczislaus de Mislanthcowo, sextus Ligaszcz de Rancawczino. — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog etc. iaco to ʃwathczimi iaco Jachna ʃilcze na poʃziczila. cona vetrzech ledzech