Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 76
In causa Petri de Czelusczino cum Alberto de Golczewo idem Petrus producit testes: primus Janek de Zolcza, secundus dominus Barthco clericus de Jarzam/b//cowa, qui circa hoc fuerunt, tercius Stephanus de Czulesczino, quartus Thomislaus de ibidem, quintus Swanthoslaus de Jelithowo, sextus Naczko de Jelithowo. — Rotha:

Taco nam pomoʃzi bog etc. iaco to ʃwath
czimi iaco woycech kaʃzal. potrkowi oth
paʃzowacz a vnego niczʃ nenalaʃl