Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1399 Pisarz: 4 Numer roty: 53
Nota testes Jacobi de Radlowo contra Mrocotam: primus Johannes de Slauyanczino, secundus Grzimek ibidem, tercius Meczko de Wøczkowice, quartus Jacussius de Ptura, quintus Chebda de Czarnoczice, sextus Johannes de Jurkowo:

Taco gim etc. + iaco to ʃwatczimi iʃze
jacub opʃzilal mrocotha abymu gego
kon wroczil aon mugo wten czaʃz
nechal wroczicz