Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1399 Pisarz: 4 Numer roty: 51
Testes Laurencii de Kobilka contra Nicolaum de Gorzewo: primus Johannes Chlandowski, secundus Petrus Swantkowski, isti fuerunt presentes duo, tercius Boguphael de Dzeczmarowice, quartus Petrus de Bodzeporowice, quintus Przeczslaus de Boyanice, sextus Petrus de Wilkowige:

Taco gim etc. + iacoʃzmi przitem bili [iʃ]
<...> ʃʃzandzili gdi mal micolaÿ [voczechowi] {...} dacz
aten rok trzÿ grziwnÿ, nedallibi natem
k tedi bi mal otʃtampicz deʃѻczi grzi
<...>en [czoʃ] czʃoʃmi prziʃѻdzili. ... Jaco to ʃwatczim<...>
iʃz mal micolay woczechowi dacz naten <...>
trzi grziwni etc. ...