Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1399 Pisarz: 4 Numer roty: 48
/Testes// Gregorii de Slachczino contra Paulum Badlew/ski//: /prim//us Petrus de Dzbercowo, secundus Johannes Otmar /de// Slachczino, tercius Przeczslaus de Chudzice, quartus Matias {de} Grabowecz, quintus Albertus de Boszkowo, sextus Albertus subagazo Chudzisky:

Tako gim etc. + iaco to ʃwatczimi
iaco
praue ranczileʃz gÿ kmeÿ rancze kegdibich
czѻ obeʃlal tediʃz migi mal poʃtawicz
akediʃm czѻ obeʃlal. tediʃmigo nepoʃta
vil