Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1398 Pisarz: 4 Numer roty: 46
Testes advocati de Cleczsco contra Henricum Dzemeczski: primus Laurencius Rogalinski, secundus Bogufal Gestwastowski, tercius Laurencius ibidem, quartus Laurencius Michaleczski, quintus Johannes Wilcowinski, sextus Vitus Kameniczski. — Rotha:

Tako gim etc. Jaco to ʃwatczimi. Jaco czʃo Andrz
{dal} voytouj winѻ odwadzeʃcza grziuen oʃweÿ mat
poʃzak. togeʃt micoʃz viplaczil iaco ʃprawe
mal