Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1398 Pisarz: 4 Numer roty: 42
Rota Johannis Retka erga Michaelem de Nowe:

Tako mi etc. + Jacom tego kmecza potra newecza
vginego pana alyʃz vmichala