Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1398 Pisarz: 4 Numer roty: 41
Testes alii Stanislai de Lancowo erga Szantkam: primus Nicolaus de Sczepice, secundus Przeczslaus filiaster ipsius, tercius Paulus Maliczski, quartus Pacoslaus de Jeszorki, quintus Laurencius de Bronewice, sextus Potrek de Swantkowo. — Rota:

Tako gim etc. + Jaco to ʃwatczimi Jaco [ʃtaʃzek yʃwi
mi] [czeczmi trzimal trzeczey polowicza wlancowicec
ʃpokogem mimo trzilata]
czʃo zalowala zantka naʃtaʃzcowi dzeci {czѻʃci} odzedzinѻ lancowice to trzimali ʃpocogem trzilata ytrzidzeʃci