Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1398 Pisarz: 4 Numer roty: 40
Testes Stanislai de Lancowo erga Szantkam de Giwno: primus Nicolaus Szirniczski, secundus Bartholomeus de ibidem, tercius Swanthoslaus de Dzegczino, quartus Potrek Domaslaws/ki//, quintus Vitus frater eius, sextus Philippus Domaslawski. Sequitur rotha:

Tako gim + Jaco to ʃwatczimi Jaco vbiʃlaw zaplaczil
zandczine maczerzi poʃʃak, Jaco ʃprawem mal