Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1443 Pisarz: 26 Numer roty: 355
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam etc. ykoʃm[ý] przitem bil[y] yako pyotr ʃaʃzyadl dro
gø wewroczyech wawrzin
czewich ʃamoczwarth y
ranil wawrzincza wyego
domu, a tam aczʃzye doʃta
la ʃmyercz pyotrowy otwa
wrzincza tho ʃzye doʃtala
zayego poczøtkem yʃz[y] wa
wrzincza pyrzweý ranil


Pyotrowo. Testes nobilis Laurencii de Pyotrowo contra Johannem de Kleczsko: primus Albertus Pyotrowsky, qui presens fuit, secundus Albertus Dobyeszewsky, qui presens fuit, tercius Jacussius Pudlo de Zegoczice, in testimonium, quartus Johannes de Bistrzicza scoltetus, quintus Barthossius Micolayewsky, sextus Barthossius de Miruczino.