Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1438 Pisarz: 25 Numer roty: 351
Testes Zvnÿ. Item secuntur testes nobilis Sbiluti de Szvni contra nobilem Przeclaum de Prochnowo, primus testis super, terminos particulares proximos: Boguchal de Mrouinecz, Nicolaus de Nowa Villa, Petrus de Szarczino, Nicolaus de Nÿemcÿno, Boguslaus de Mlotkowo, Dobrogostius de Popowo:

+ ÿako tho ʃwÿatczimi [czʃzo]
[Nÿeme] yʃ pan Przedʃlaw
prochnowʃkÿ ʃchetl pÿechotha
ʃzamoczwÿart tako dobrimi
yako ʃzam [.] A ʃzoʃmÿądzeʃząd
podleÿʃchich na Zun na dzedzine {Zunʃkich} na ýego gwalthem ÿpobral
ʃzano wkopach ÿ tam ʃza nÿe
dal na prawo wʃzancz