Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1438 Pisarz: 25 Numer roty: 350
Sequitur rotha testibus, qua iurare debent testes nobilis Hectoris de Gawlowo erga nobilem Dobrotheam relictam olim Phalowa:

Takomÿ pomoz bog +
yako moÿ mąnʃch nÿeodvmarl
dwudzeʃztu ʃcotha tako dobrego
yako [dr] dzeʃzancz grzÿwÿen czʃzo bÿgo mÿalo przýcz Jakthorowÿ
naÿego czanʃcz

[sicut] quod hoc testamur, quia Pbal bone memorie patruus Hectoris inportavit in domum Dorothee quindecim marcas {eius veri patrimonii} ad quas ipse Hectorius habet. Rota Dorothee: