Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1432 Pisarz: 22 Numer roty: 343
Malice. Item nobilis Thomlik de Malice /...// proximos terminos erga Petrum /de ...//cowo hac rotha:

Taco mi +
Jaco -ʃm wpyotrowýe gaÿu n
<...>
anÿ wÿego gaÿu czaʃzeÿ <...>