Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 22 Numer roty: 342
/Item// Janussius de Coluda debet iurare /...// erga generosam Sdzechnam /sub// hac rota:

<...> + Jaco mnÿe panÿ S<...>e<...>cowʃka Nÿepoʃziczal
<...>zicza Jaco dwadzeʃzcz<...>