Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1443 Pisarz: 21 Numer roty: 341
Guczna. Nota rotham, qua iurabit nobilis Jacussius advocatus /Gn//eznensis et contra nobilem Micha/e//lem de Wÿlamowo:

ako gemu pomozy bog etc.
Jaco michal ʃwýmý ludzmý

orambil mÿ ʃoʃzmą kmoth
dueʃzcze aʃam dzewanthÿ drze
wa przeʃdudzeʃzcą drzewa
wʃzapuʃcze wywolanem