Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1438 Pisarz: 21 Numer roty: 338
Iuramentum Rangczino. Item nobilis Johannes Muchowsky de Rangczino debet iurare ad instanciam laboriosorum: Petro, Stanislao, Nicolao et Jacobo kmethonibus de Orlowyecz, contra quemlibet seorsum ad proximos terminos particulares. — Rota:

yako czo moÿ [wlodarz] {ʃcholtiʃz} wʃąl
tho wʃąl wmoye [ʃkodzye]
wlancze yʃwÿcye