Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 21 Numer roty: 335
Induccio Nicolai Czarnotil. Nota testes nobilis Nicolai filii Sthture de Czarnotil et contra patrem suum: primus Johannes Jagelka de Turza, secundus Niclosz Rogowskÿ, tercius Olexý scoltetus Czancziwno, quartus Tyburcius famulus de Gora, quintus Zemantha de Balicze, sextus Sepek de Stanomina. — Rotha huius:

Tako gym pomozy bog etc. Jaco
tho ʃwatczimý Jaco Stachura wząl
pro ʃweý zenene po Helene poʃagu
wyʃzeÿ pancz adwaʃzeʃcza grzÿwen
ʃcherokych wyʃcheÿ panczynaczcze
grzywen