Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 21 Numer roty: 334
Induccio Schischino. Nota testes nobilis Petri de Schischino et contra nobilem dominum Mathiam de Labiszino palatinum Brzestensem: primus Woyslaus Nadarsziczský, secundus Martinus Grzibowskÿ, tercius Nicolaus scultetus de Soleczna, quartus Stephanus Grzibowskÿ, quintus Bogufael Nadarsziczky filius Swanthoslai, sextus Abraham Gorynisky. — Rotha huius:

Tako gým pomozi bog etc.
Jaco tho ʃwatczimÿ Jaco porth
nema vzidka thich koni
czʃo panu woyewodze wgnezne
wcradzoný kyedy crol bÿl