Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 20 Numer roty: 333


Thako mÿ pomoʃzÿ bog yʃzwanthÿ +
yakom ʃzÿe nÿepodwÿazal. ʃlachetne
mu wirzbÿacze ʃzgolÿneÿ anÿ rzekl
viprawÿcz oʃzmÿ grzÿwÿen plathu rocz
nego kthoraʃz zawÿodl. kxaczu Ja
nuʃchewÿ plebanowÿ Jaroczʃkemu anÿ
mu lýʃthu natho mÿal. dacz
...