Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 20 Numer roty: 332
Coszminiecz. Przedpelko rotha contra Wirzbÿatham:

Thako mÿ pomoʃzy bog ÿʃzwanthy krzÿʃz
Jakom nÿepodwyaʃzalem ʃzÿe [a] anÿrzekl
oʃzmÿ grzÿwÿen {plathu} mu wÿprawÿcz, kthoraʃz
zem bil pýrweÿ zawÿodl. kxaczu Janu
ʃche