Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 19 Numer roty: 331
Rota:

Tacogim pomoʃzÿ bog etc. yaco
tho ʃwathczimÿ ÿacom ÿa poʃzi
czÿl roleý drogoʃlaowÿ nawʃzice
ʃzita