Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 19 Numer roty: 330
Induccio. Testes nobilis Katherine conthoralis nobilis Lewin de Goslini contra nobilem Janussium Rinarewsky: primus dominus Mathias de Labyszyno palatinus Brestensis, sicut arbiter et divisor, secundus Grzymko de Jarunowo, ut arbiter et divisor, tercius Thomko de Wylczyna, qui presens fuit, quia consensit, quartus Johannes Goleyowsky, qui presens fuit, quintus Crczon de Yeszewo, sextus Czestek venator. — — — Rotha huius:

Tako
gym pomoʃzy etc. yakoʃmÿ
[tho czøʃcz] thego dzelczø bili
gdzeʃz panye katharzyne czøʃcz zpana labyʃkego {ʃtroni} dzalem
doʃtala ktorøʃmÿ ye podali
athø czøʃcz paný katharzyna
roʃgranyczacz ma a nÿe pan
Jacuʃz rinarzewʃký
...
yʃze przywolil
gdze ʃzye comu doʃtanye ten J<...> ʃobye granycz. ...

Arbitri et divisores debent iurare sub hac forma: