Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 16 Numer roty: 325
Dam/br//owa. Item nobilis Jacussius Dambrowskÿ iurabit ad proximos terminos particulares ad instanciam nobilis Vincencii Swanowský tali rotha cum uno nobile Thoma Wythakowsky. — Rotha:

yakom przythem bil kÿedj kmecz
yan poʃziʃkal polʃoʃti grziwnÿ
{dominowy} napawle na ʃoltiʃye ʃa [dwanaʃcie] {yedennaʃcie}
ran amne {panu} polʃoʃti
... yako
tho ʃwathczą yʃzem przytem bil
kyedj yan kmecz poʃziʃkal napaw
le ʃoltiʃÿe polʃoʃti grziwnj apanv
druge polʃoʃti ʃza yedennaʃcie ran