Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 16 Numer roty: 324
Jur/are ...//. Item nobi/lis...// de Dambnicz /...// ad proximos termi/nos ...// nobilis Wyarzink/a de// Dzyeczmarowycze. — Rotha:

yako ya ʃzayąl <...>
czinj conÿe [ʃ] w <...>
nawanʃech v v<...>