Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1430 Pisarz: 16 Numer roty: 321
Item /...// nobilis N/...//skÿ debet i/urare// Nobilis et S/...//de Crescz/...// ad proximos terminos /particulares//tali rotha:

+ yako thi ranÿ cz <...>
wÿʃznal tÿʃz mÿ <...>
y oth czebye ye ma<...>
...
yako tą rana czwar
dal yandrzeyewy