Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 15 Numer roty: 320
Lubowice. Rota, qua iurabit nobilis Bartholomeus de Lubowice ad instanciam Anne de Kÿszkowo:

Tako mi pomoʃzÿ etc.
ýakom Nyebil Jednaczem a nÿ ra
koÿmÿa Naprzecziwo Hancze
ʃkÿʃzkowa o tczerze grziwni przeʃz
dzÿewancze ʃcoth