Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1427 Pisarz: 14 Numer roty: 318
Paxina rotha Miroslaii testibus contra Paxino Stanislaum:

Tako mÿ bog pomoʃz iʃzwathýkriʃz
Jako tho polʃzlÿedze ogeʃzʃza wpra
wo wʃtawil miroʃlaw maczka
ʃtaniʃlawa Jandrzeÿa ÿşzto ÿeʃt
ÿego prawa oczczyʃzna alÿe tho
ʃzaʃtawila mathka yego ʃtara
...