Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1427 Pisarz: 14 Numer roty: 317
Marczinkowszky rotha:

tako etc. Jakom nÿecaʃzal zofcze
dw grzÿwnu Szoltiʃtwa wpoloʃzewýe


Thomislai testes Marczinkowskÿ: [Oòzep de Rogowo advocatus] {primus Derslaus de Oczweka}, secundus Nicolaus de Oczwÿeka, tercius Thurinskÿ Derslaus, quartus Mirzantha Caczkowskÿ, quintus Sbiluth Kaczkowszký.