Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1426 Pisarz: 13 Numer roty: 314
Rotha Planscowo. Rotha, qua iurabit nobilis Nicolaus Reszca cum Stachna sua uxore de Planscowo ad proximos terminos particulares, ad instanciam nobilis Mathie de Magna Domaslaw:

Jakoʃmÿ mÿ nÿemÿeli ʃzmowi
ʃpanem maczkÿem wʃztawÿcz
rankoymeý wedwadzeʃcza grzi
wÿen poʃʃagu oththich ʃwantek
czʃo mynøli rok mÿnøl