Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1426 Pisarz: 13 Numer roty: 313
Rotha. Rotha, qua iurabunt honorabilis dominus Johannes plebanus de Lopÿenno et Nicolaus vicarius de Candecz:

ÿakoʃmÿ przitem bili
ÿʃze pan michal wÿlhamowʃky ʃzawʃ
tecz wʃząl ýwʃteczø ʃtraczil ýʃze bratha
weʃwadeczthwo wýodl a thego {dla} Sandzi
woÿ ʃandzø rothi nýechczal widacz


Ducet ipsos Sandiuogius de Popowo iudex. Item nobiles, qui iurabunt eadem rotha supradicta ad instanciam Michaelis de Wylhamowýce: primus Albertus de Crosczinko, qui presens fuit, item Gignacius de Popowo, qui presens fuit, sed eo perdere non vult, quia est sibi frater, item Johannes de Clodzino in testimonium, item Mathias de Mÿelno in testimonium.