Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 13 Numer roty: 312
Alia rotha, qua iurabit Jarandus olim Curowo:

yakom ÿa bil poʃzlem oth
pana marczina ʃtimy pýenądz
mÿ, ý poloʃzilem gÿe vpacoʃlawa
...