Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1424 Pisarz: 13 Numer roty: 311
Rotha Pacoslai de Gnezna. Rotha, qua iurabit Pacoslaus de Gnezna pro parte domini Martini de Sczithnikÿ ad instanciam Bodzathe de ibidem:

Thako mÿ pomoʃzÿ bog ÿʃwathi +
ÿako thø [cʃzo] oʃʃm ʃcoth ktho
rimy bil pocupil pan Marczin
panu Bodzacze poloʃzil gÿe wmÿe
przed rokÿem ýprzednýedzelamÿ ýako
prawo ʃkaʃzalo ygýeʃcze vmnÿe ʃzø