Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1429 Pisarz: 12 Numer roty: 310
Coszmin. Rotha, qua iurabit strennuus Moscicius de Coszmin castellanus Poznaniensis quinta die in Gnezna post primum domini regis Gneznam ingressum infra meridiem, vulgariter &dopoludnýa& coram magno ministeriali Gneznensi:

Tako
mý pomoʃzý bog etc. yako
myeʃczanÿe coʃzminʃczý nýeran
czili Szýdowy Michalowy za
pana Bart
hoʃza pod zalogø ale
podwʃzyøgnyenim [a nÿ ʃø
wzalogø vpomýenÿenÿ vpo
mýe mýnanÿ]