Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: GN Rok: 1399 Pisarz: 3 Numer roty: 31
Nota, quod Offemka heres in Dzeczmarouicze ducit testes contra Venczeslaum heredem in Grzibowo: primus Bogufal in Dzeczmarouicze, secundus Michal Zoleczski, tercius Waurzek Stawski. — Hec est rotha:

Taco gim pomoʃi bog yʃwanti + yaco ot
wanʃlawa poyøt kon ylepak dowanczʃlawa
wedzon